Επιθεωρητές
ακινήτων (Pi)

Property Inspectors

Combined ShapeCreated with Sketch.

Προσθέστε αξία στον πελάτη σας εκμισθωτή κατοικίας
καθώς και στον πελάτη σας μισθωτή.

Τα μεσιτικά γραφεία έχοντας λεπτομερή εικόνα της κατοικίας με καταγεγραμμένο το ακίνητο σε εξοπλισμό και κατάσταση συντήρησης πριν την έναρξη μίσθωσης γνωρίζουν το ακίνητο, τον εκμισθωτή και μισθωτή και συμβάλουν στην αξία της σχέσης αυτής. Ο σύμβουλος ενοικίασης και property inspector ως αντισυμβαλλόμενος του εκμισθωτή κατόπιν εντολής και προγραμματισμένου ραντεβού, επισκέπτεται το ακίνητο με σκοπό την καταγραφή του οπτικού ελέγχου της μισθωμένης κατοικίας με χρήση της πλατφόρμας Pi.

Combined ShapeCreated with Sketch.

Δυνατότητες πλατφόρμας & υλικό προώθησης για πιστοποιημένα γραφεία.

Οι χρήστες – επιθεωρητές μισθωμένων ακινήτων (μεσιτικά γραφεία) με χρήση μοναδικού κωδικού εγγεγραμμένου χρήστη μέσω της πλατφόρμας μπορούν.

  • Να καταγράφουν τα ραντεβού επιθεωρήσεων.
  • Να χρησιμοποιούν το cost calculator για να υπολογίζουν την αξία μιας Pi με βάση τα τετραγωνικά του ακινήτου & την απόσταση από το γραφείο.
  • Να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα καταγραφής κατάστασης ακινήτου, τα αποτελέσματα στέλνονται μοναδικά στα καθορισμένα e-mail αυτόματα σε μορφή έκθεση .pdf αρχείο.
  • Να βλέπουν τα αποτελέσματα των ελέγχων στο δικό τους πίνακα διαχείρισης.
  • Να κατεβάζουν flyer, banner και άλλο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που θα βοηθήσει στην προώθηση της ενέργειας.
Combined ShapeCreated with Sketch.

Αίτηση νέου συνεργάτη Pi

LOGIN FOR PROPERTY INSPECTORS